top of page
กฤษณมูรติ

กองทุนมูลนิธิกฤษณมูรติ

มูลนิธิได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาและเผยแพร่ผลงานของกฤษณมูรติ เราเป็นองค์กรการกุศลที่กรุงลอนดอน ทำหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สนใจที่จะทำความเข้าใจในคำสอนของกฤษณมูรติเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตของพวกเขา

 

เรากระตือรือร้นที่จะตีพิมพ์หนังสือต้นฉบับ คัดกรองข้อเขียนและวรรคทอง ควบคู่กับความต่อเนื่องที่จะทำให้กฤษณมูรติเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งปัจจุบันและอนาคต ซึ่งขอขอบคุณคลังข้อมูลของเราที่มีคลิปวิดีโอและสื่อเสียง สื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งพ็อดคาสต์ คอยให้บริการฟรี

กฤษณมูรติ

จ. กฤษณมูรติ เป็นที่รู้จักในวงกว้างว่าคือนักปรัชญาและครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งตลอดกาล นานร่วมเจ็ดทศวรรษที่เขาเดินสายเทศนาทั่วโลกแก่ผู้ชมจำนวนมากจากหลากหลายที่มา รวมทั้งบรรดานักเขียน นักวิทยาศาสตร์ นักคิด และนักการศึกษา

 

กฤษณมูรติตระหนักในคุณค่าของมนุษย์ทุกคน พ้นจากสัญชาติหรือความเชื่อ ปราศจากกลุ่มหรือกรอบวัฒนธรรม เขาก่อตั้งโรงเรียนในอินเดีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ซึ่งยังคงดำเนินการเรียนการสอนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์รวมของความเป็นมนุษย์และศิลปะการดำเนินชีวิต กฤษณมูรติตอกย้ำว่าต้องเข้าใจในสิ่งนี้อย่างลึกซึ่งเท่านั้น เราจึงจะดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดังคำกล่าว "หวังพึ่งความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่สังคม ไม่ใช่ระบบระเบียบ ไม่ใช่ศาสนาจัดตั้ง แต่ในตัวคุณและในตัวฉัน"

 

หัวข้อหลัก ๆ ของคำสอนของเขาว่าด้วยเรื่องอิสรภาพ ความรัก ความกลัว การภาวนา และความปราดเปรื่อง

 

เรียนรู้เพิ่มเติม

บร็อคหวูดพาร์ค

บร็อคหวูดพาร์คในเมืองแฮมเชียร์ สหราชอาณาจักร คือบ้านของกฤษณมูรติในยุโรปซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนบร็อคหวูดพาร์ค ศูนย์กฤษณมูรติ และสำนักงานมูลนิธิ

 

โรงเรียนบร็อคหวูดพาร์ค ก่อตั้งโดยท่านกฤษณมูรติ เป็นโรงเรียนประจำนานาชาติที่ให้การศึกษาแบบองค์รวมที่ตามใจผู้เรียนโดยมีนักเรียนราว 70 คน อายุระหว่าง 14-19 ปี เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ การรู้จักตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และความมีเกียรติ

 

ศูนย์กฤษณมูรติ คือสถานฟื้นฟูที่ไม่หมือนที่ไหน และเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สวยงามนอกเมือง เขตอุทยานแห่งชาติเซาธ์ดาวน์ ศูนย์เสนอกิจกรรมบำบัดแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มสำหรับผู้ปรารถนาจะค้นหาภายในใจตน ภายใต้แสงแห่งคำสอนของท่านกฤษณมูรติ

 

เรียนรู้เพิ่มเติม

bottom of page